Ontwikkelingen in de bouw

Ontwikkelingen in de bouw

Samenwerken is één van de ontwikkelingen in de bouw die steeds belangrijker wordt. In combinatie met het co-creëren wordt het steeds meer vanzelfsprekend. Door deze manier van werken houden ontwikkelaars, aannemers en eindgebruikers van het begin tot het einde de focus op het eindproduct. Omdat de bedrijven een wederzijdse afhankelijkheid van elkaar hebben gedurende het project, is de kans op miscommunicatie bovendien ook een stuk kleiner.

Duurzaamheid en positionering worden steeds belangrijker

In 2017 speelt duurzaamheid weer een belangrijke rol, zoals ook voorgaande jaren het geval was. Niet alleen duurzaam bouwen, maar ook het hergebruiken van materialen wordt steeds belangrijk in de sector. Recyclen van materialen wordt steeds normaler, maar ook vanuit de klant komt de vraag naar hergebruikte materialen steeds vaker. Ook heeft dit te maken met de veranderende regelgeving.

bouwplaats

De kansen op gebied van positionering blijven volop doorgaan. Het gebruik van social media blijft voor ondernemers zeer aantrekkelijk om zich goed te positioneren ten opzichte van de concurrenten. Consumenten vinden de, in hun ogen, geschikte bouwbedrijven steeds vaker door het social mediabeleid van de ondernemingen. Het positioneren in de markt is dus erg belangrijk.

Ook zal standaardiseren steeds belangrijker worden in 2017. Een goede kosten-kwaliteitverhouding kan geen optie meer zijn dat bedrijven overwegen. Deze kosten structuur moet anno 2017 gestandaardiseerd zijn in de bedrijfsvoering. Dit komt door de veranderde wensen en behoefte bij de consument.

Groei in de bouwsector

De stijgende lijn op het gebied van groei zal ook in 2017 worden gehandhaafd. Deze groei is mede te danken aan de stijgende vraag naar verbouwingen van woningen. Het aantal bouwvergunningen dat is aangevraagd in het jaar 2016 ligt weer op hetzelfde niveau als in 2008 (voor de crisis). De stijging van het aantal aanvragen is ook mede te wijten aan de jarenlange crisis, want onderhoudswerkzaamheden die jarenlang zijn uitgesteld komen dit jaar eindelijk wel weer aanbod.